VIROLAHDEN KOKOOMUKSEN KOTISIVUT

Suomalaisuus ja Suomen lippu ovat kokoomuslaisuutta
Ruiskukka ja sen modernit muunnokset on kokoomuslaisuutta
Pj. Kaarlo Makkonen

           MIKÄ ON KOKOOMUS

Kokoomus on aito kansanliike,

jonka tavoitteena on luoda mahdollisuuksien tasa-arvon Suomi. Haluamme säilyttää hyvinvoinnin ja toivon paremmasta myös vaikeina aikoina. Tervetuloa talkoisiin paremminvointivaltion puolesta, olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä!

Virolahden Kokoomus on keskustaoikeistolainen poliittinen puolue. Sen tehtävänä on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää kotikuntaamme ja yhteiskuntaa.

Vaaliteemamme kuntavaaleissa 2012 - 2017 ovat alla. Niiden eteen olemme tehneet  ja teemme työtä. Tavoitteemme on tietenkin kuntalaisten paras.

 •   Hyvät peruspalvelut kuuluvat kaikille .
 •   Alueen turvallisuus ja viihtyvyys on yhteinen etu.
 •   Parannetaan vanhusten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.
 •   Pidetään yhdessä huolta ympäristöstä.
 •   Hyvinvointimme ei pelastu pelkästään kuntauudistuksella.
   

            TEOT OVAT KAUNEINTA PUHETTA  

Valtuustokaudella  on kunnassamme noussut esiin uusia asioita, joita ovat mm.

 • Vaalimaan työhankkeiden hidastuminen ja RAY:n vetäytyminen hankkeesta.
 • Sote uudistuksen synnyttämät ja tulossa olevat muutokset.
 • Asuntotilanne Virolahdella ja erityisesti Virojoella.
 • Taajamien, erityisesti Virojoen alueella tiestön huonohko kunto.

Vuoden 2017 huhtikuussa on seuraavat kunnallisvaalit.

Arvelemme että valtuustoryhmämme vaaliteemat tulevat olemaan ajankohtaisissa kuntalaisia koskettavissa jokapäivä kohdattavissa asioissa.

Alla lisätietoa

KUNTAVAALIT 2017

Kunnissa tehdään päätöksiä, joilla on merkitystä meidän jokaisen arkeen. Kunnat päättävät muun muassa iltapäiväkerhojen toiminnasta, kiinteistö- ja kunnallisverosta ja siitä, miten katuvalot palavat. Kunnissa päätetään myös työ- ja elinkeinopolitiikasta, koulujen kielivalinnoista ja kuntosalien lippujen hinnoista, unohtamatta viihtyisää asuinympäristöämme. Arki tehdään edelleenkin kunnissa.

Kuntavaalit on siis oiva tilaisuus vaikuttaa oman kotipaikkasi asioihin ja saada aikaan konkreettisia muutoksia lähiympäristössäsi.

Kokoomus on Suomen suurin kuntapuolue. Edellisissä kuntavaaleissa saimme 21,9 prosentin kannatuksen. Aiomme olla suurin kuntapuolue myös 2017, koska haluamme vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus Suomella ja suomalaisilla eli kuntalaisilla on.

Tunnetko erinomaisen ehdokkaan vai oletko sellainen itse? Kerro alla olevaan osoitteeseen kiinnostuksestasi lähteä ehdokkaaksi tai ehdota henkilöä, jonka arvelet olevan kiinnostunut ehdokkuudesta. Otathan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

https://virolahden.kokoomus.net/yhteystiedot

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017.

Tule mukaan vaikuttamaan.

Tule ehdokkaaksi!

 

 

 

 


Ruiskaunokit
Hartikainen Natalia, Diplomi-insinööri
Sihteeri, tarkastuslatk jäsen
Kuntsi Juhani, Tulliylitarkastaja
Jäsen
Liikkanen Satu, Kulttuurituottaja, yrittäjä
Jäsen
Makkonen Kaarlo, Toimiupseeri evp,myyntipäällikkö
Puheenjohtaja
Peltola Matti, Kiinteistönhoitaja
Jäsen
Rökman-Pakkanen Virpi, sosiaaliohjaaja
Jäsen
Valtuutetu ympäri Suomea Järvenpäässä.

 

KOKOOMUS VIROLAHDELLA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kansallinen Kokoomus r.p:n omaksumien, seuraaville pääperiaatteille rakentuvien pyrkimysten toteuttamiseksi:
- Suomen itsenäisyys ja sen turvaaminen.
- Isänmaahan ja kotiseutuun kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen.
- Yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun elämään tähtäävän sekä jokaisen ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta kunnioittavan yhteiskunnallisen vakaumuksen edistäminen.           -Yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, kansalaisten perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan kansanvaltaisen
yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen.
- Edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä seudullemme ja maailmassa.

Toiminnallaan se tuo porvarillisia ajatuksia ja näkökantoja päätöksenteon pohjaksi. Useissa kunnan asioissa joudutaan  päätöksenteossa huomioimaan myös  seutukuntaamme ja jopa laajempaa kokonaisuutta. Olemmehan EU:n rajakuntana avainpaikalla.

Siksi myös kuntamme luottamustehtäviin valituilta edellytetään  osaamista ja yhteistoiminnan kykyä.

Yhdistys kuuluu valtakunnalisessa organisaatiossa Kansallinen Kokoomus rp:een  ja on sen Kaakkois-Suomen piirin jäsenyhdistys. Lähikuntien Kokoomusyhdistysten kanssa yhdistyksemme tekee  yhteistyötä.

 

VIROLAHDELLA ON  RATKAISTAVA  LÄHIVUOSINA ISOT

JA  KAUASKANTOISET ASIAT

 

HAASTEITA AIHEUTTAA mm. SEURAAVAT ASIAT .

                      * VELKAA ON PALJON.

                      * TALOUS SAATAVA PAREMMAKSI.      

                      * RAKENNEUUDISTUKSET. 

                      * IKÄÄNTYMINEN  

                      * ASUKAMÄÄRÄN PIENENTYMISEN PYSÄYTTÄMINEN.

 • ELINVOIMAN JA UUSIEN YRITYKSIÄ SAAMINEN KUNTAAN TAKAA  PAREMMAN HUOMISEN.

 

VAALIEN 2012 TULOKSIA.(valtuustokausi 2012 -2016 +4 kk)

Valtuutetut

 • Juhani Kuntsi
 • Kaarlo Makkonen                                             
 • Virpi Rökman-Pakkanen  

Varavaltuutetut   

 • Satu Liikkanen
 • Natalia Hartikainen
 • Matti Peltola                                                                                 

Uskomme  valtuutettujemme ja heidän varamiestensä vahvaan osaamiseen ja hyvään yhteistyöhön oman valtuuston sekä naapurikuntien valtuutettujen kanssa.

Valtuuston ja valtuutettujen työskentelystä keromme kuukausittain lisää.

 

Lyhyesti:

Mikä on soten tarkoitus ?

Kysymys on Suomen uudistamisesta, kysymys on hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta.

Ei tulevaisuutta kannata pelätä. Meidän pitää asettaa tavoite siitä, että Suomi on hyvinvointiyhteiskunta myös sinä päivänä, kun meillä on työssäkäyviä ihmisiä vähemmän kuin tänä päivänä. Ja että kuntia johdetaan demokraattisesti, avoimesti, läpinäkyvästi ja että meillä on elinvoimaisia, vahvoja peruskuntia, jotka pystyvät palvelujen jälkeenkin olemaan aluepolitiikan ja elinkeinopolitiikan moottoreita, jotta me saamme kasvua ja työpaikkoja joka puolelle Suomea.

Ei riitä se, että Suomessa on vain muutama kaupunki, joka kasvaa. Me tarvitsemme semmoisen Suomen, missä ihmisten osaaminen on hyötykäytössä, missä ihmiset voivat turvallisin mielin suhtautua siihen, että minä saan asua täällä, missä minä haluan, koska minä saan palveluita, koska kunta ei ole niin köyhä, ettei se kykenisi hoitamaan minun palveluitani.

Ihmiset tekevät vapaasti valintoja sen suhteen, missä haluavat asua.

Tätä valinnanvapautta meidän pitää turvata terveen, elinvoimaisen ja kasvavan kuntarakenteen kautta.

 

 Näkemyksiä ja kuulumisia Virolahdelta.

 

Heikentääkö asuntotilanteemme Virolahtea ja Virojokea ?

Juuri nyt on asuntotilanteessa ongelmia. Kunnan omistamien vuokrasuntojen tarve on ilmeinen. Kuntaan ei muuta asukkaita koska ei ole tarjota edullista, nykyaikaista asuntoa. Vuokrataloyhiön suunnitelmissa on rakentaa uusi rivitalo ns    "vanhustentalojen alueelle" Haukitien varteen. Näin varmastikin tehdään jos kunta ei osta ns Sulkutien taloja. Toisaalta onhan turha tehdä ehtoja mahdollisen rakennushankkeen toteuttamisesta. Mielestämme kunta hankkii juuri sen mikä on kunnan kannalta edullisin ratkaisuista, eli se paras. Edullinen sen on oltava myös asukailleen, muutenhan he eivät Virolahdelle tulisi.

Pajulahtea rakennetaan

Alue sijaitsee vain parin kilometrin päässä Virojoen taajaman palveluista. Etäisyytensä puolesta alueen sijainti on hyvä. Pajulahteen on kaavoitettu isohko omakoti-rivitalo alue. Alueelle onkin jo noussut  omakotitalo. Kaavaan kuuluu myös ranta-alue mm. yhteisellä venevalkamalla ja rannankäytöllä. Ranta-alueen uskoisi olevan hyvinkin vetovoimaista asuntorakentamiselle. Kaava-alueen on ajateltu palvelevan mm. Vaalimaalle tulevien yrityksien työntekijöden asumistarpeita, siis meitä virolahtelaisia. 

Loppuuko koulun tilat kesken ?

Asiaa on pohdittu, toivottavasti ne aluksi ovatkin vähissä. Silloinhan paikkaunnalle on tullut  uusia perheitä sekä työpaikkoja.

Koulutoimella on ensihätään mahdollisuus ottaa Virjoelta käyttöön erilasia tiloja ja aivan takaporttina on Vaalimaan vanha koulurakennus, joka voidaan kunnostaa tarvittavalla tavalla. Kunnostus tosin maksaisi aika paljon ja kannattaneekin miettiä myös muita mahdollisuuksia.

Ymmärtääksemme asumisen strategiassa on Virojoen ja Klamilan taajamat keskeisiä kehittämiskohteita.Näissä asukkaiden lisääntyminen on myös kaavoituksessa mahdollistettu. Kunnan kannattanee pysytellä tässä strategiassa. Sen hyvänä puolena on ko. taajamien ja niiden palvelujen kehittyminen ja monipuolistuminen. Samoin kaikki kunnan vastuulla olevat palvelut on helpompi ja edullisempaa toteuttaa.

 

MAAHANMUUTTAJAT VIROLAHDELLA.

Tunnemme useita maahanmuuttajahenkilöitä ja heidän perheitään.  Tunnemme  heidät yrittelijäiksi ja hyviksi kuntalaisiksi.  Maahanmuuttajien aikuisväestöllä suuri ongelma on kielikysymys. Usein he puhuvat kotonaan vain äidinkieltään, Suomenkielen  jäädessä taka-alalle. Mielestämme kunta voisi olla  aktiivisempi kaikissa  kotouttamisen asioissa. Samoin virolahtelaiset yhdistykset voisivat suremmassa määrin räätälöidä juuri maahanmuuttajia ajatellen erilaista harrastus- ja kerhotoimintaa. Tähän saa usein jopa valtiolta avustusta. Joissakin yhdistyksissä tätä onkin jo harjoitettu mutta parantamistakin on. Tarkoituksena on saada maahanmuutajat harrastmaan ja kuulumaan samaan joukkoon "paikallisen" väestön kanssa.

 

Seurakuntavaalit Haminan Seurakunnassa, marraskuu 2014.

Sillanrakentajat menestyivät seurakuntavaaleissa hyvin, saavuttaen1007 ääntä. Toki keskustan ryhmä oli hiukan isompi peräti 1023 ääntä. Siis vain16 äänellä.

Ääniharvina , kolme ensimmäistä sijaa ottivat Sillanrakentajien Nina Janes 166 ääntä, Outi Silander  120 ääntä sekä Katja Andrejev 106 ääntä.

Virolahden Sillanrakentajista valtuutetuiksi tulivat Outi Silander, Kaisa Pitkänen ja ensimmäiseksi varavaltuutetutksi Johanna Ruoppa.

 

 

 

 

 

 

MITÄ MIELTÄ OLET VIISUMIVAPAUDESTA ?

 

Viisumivapaudesta mm.EU:n  - venäläisten kohdalla on keskusteltu runsaasti.

Juurinyt asia on hieman "unohduksissa", mutta noussee uudelleen parin vuoden kuluttua.

Alla muutama kerätty esimerkki joita on kuultu sanottavan.

Mikä sinusta on totta ja mikä ei?.

HYVIÄ PUOLIA

VAPAUS KOSKEE VAIN VENÄJÄN KANSALAISIA

USEAMPIA MATKAILIJOITA VAALIMAAN KAUTTA SUOMEEN

OSTOSMATKAILIJAT JÄTTÄVÄT ENENMMÄN RAHAA

OSTAJIEN LISÄÄNTYESSÄ MYÖS PALVELUT(KAUPAT)LISÄÄNTYVÄT JA MONIPUOLISTUAVAT.

SYNTYY UUSIA TYÖPAIKKOJA

SE ON NYKYAIKAA

IHMISTEN ON SAATAVA LIIKKUA VAPAASTI

 

HUONOJA PUOLIA.

RAJAT RUUHKAUTUU, JOUDUTAAN JONOTTAMAAN

RIKOLLISET PÄÄSEE HELPOMMIN RAJAN YLI = RIKOLLISUUS LISÄÄNTYY

TURISTIT OSTAVAT KAUPASTA KAIKEN HYVÄN

JOUDUN ODOTTAMAAN KASSAJONOSSA TAX FRII OSTOKSIEN TAKIA

ARVONLISÄVEROTULOT MENEE ULKOMAILLE

TYÖPAIKAT MENEVÄT VENÄLÄISILLE.